Høj kundetilfredshed

Hurtig levering

Køb nu, betal senere

3 års garanti

0 0

Oplysninger:

Handigood ApS
Lilleringvej 14B 8462 Harlev J
CVR: DK36408588
Telefonnr.: +45 22 78 30 40
E-mail: info@handigood.dk

Indgåelse af aftaler

Nedenstående handelsbetingelser er gældende ved ethvert køb af produkter hos Handigood. Handigood har ret til at opdatere handelsbetingelserne med angivelse af ikrafttrædelsesdato. De gældende handelsbetingelser findes på https://Handigood.dk. Det er kundens ansvar at holde sig ajour med de gældende handelsbetingelser. Det er tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelse fra Handigood, der afgør, hvilke handelsbetingelser der er gældende. En eventuel fravigelse af nedenstående handelsbetingelser er kun gyldig med Handigoods skriftlige accept.

Elektronisk kommunikation

Ved køb af produkter fra Handigood accepterer du, at løbende kommunikation og meddelelser vil ske elektronisk til den af dig, oplyste e-mailadresse. Du accepterer, at elektroniske meddelelser således har samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.

OBS: Nogle e-mailtjenester kan kategorisere vores mails som spam. Husk at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke kan finde mail fra os.

Køb af produkter fra Handigood

Aftale om køb baseres på de til enhver tid gældende handelsbetingelser. Aftale om køb anses først som endelig indgået, når Handigood har bekræftet din ordre. Vi bestræber os på, at du indenfor få arbejdsdage efter afgivelse af ordre til den af dig oplyste e-mailadresse, modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail (få minutter hvis afgivet via webshop). Ordrebekræftelsen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, leveringsadressen samt en oversigt over bestilte produkter. Du opfordres til at gennemlæse ordrebekræftelsen.

Eventuelt anslåede leveringsomkostninger oplyst i forbindelse med web-ordre, tilbud og bekræftelser er ikke endelige. Den endelige leveringsomkostning fastsættes først ved afsendelse at ordren ud fra faktisk vægt og volumen.

Miljøtillæg

Miljøtillæg dækker over producentansvars betaling til ERP Denmark ApS for bortskaffelse af batterier i vores solgte produkter.

Lagerførte produkter

Hos Handigood forsøger vi altid at have alle vores varer på lager. I enkelte tilfælde kan det ske, at en vare er solgt til anden side, før din ordre kan behandles. Hvis en vare er midlertidigt udsolgt, kan den ikke bestilles gennem webshoppen, før vi igen kan sikre, at vi kan lagerføre varen. En sådan vare markeres med en erklæring om lagerstatus, eksempelvis ”midlertidigt udsolgt”.

Betaling og ejendomsforbehold

Handigoods betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato (den dag ordren afsendes fra vores lager), medmindre andet er aftalt.

Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Handigoods forhold, er Handigood berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til  2 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påløber der et gebyr på DKK 100,00 pr. skrivelse. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe yderligere inddrivelsesomkostninger.

Handigood beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Handigood på Købers vegne.

Fragt

Lagervarer kan som udgangspunkt afsendes inden for 1-5 arbejdsdage.

Levering af lagervarer sker i henhold til ordrebekræftelsen, hvor evt. specielle forhold vil være anført. Hvis ikke andet er aftalt, sørger HandiGood for levering af varerne med et fragtfirma valgt af HandiGood. Levering vil ske til den af dig angivne adresse. Du bærer ansvaret for, at der er adgang til det aftalte leveringssted. Hvis du ikke er til stede på leveringsdagen, og fragtfirmaet forgæves forsøger at levere, kan dette medføre ekstra regninger til dig som følge af ekstra udkørsel, terminalopbevaring, mm.

Alle produkter sælges af HandiGood under leveringsbetingelsen AB FABRIK/EX WORKS.

Reklamationsret

Produkter leveret af HandiGood skal opfattes som unika og HandiGood kan jf. ovenstående oplysninger ikke godtage reklamationer, der alene skyldes en uoverensstemmelse mellem det sete og det købte produkt.

Det er Købers ansvar at gennemgå leverancen for fragtskader og antal/mængde straks ved modtagelsen, og inden der kvitteres for modtagelsen på fragtbrevet. Evt. mangler eller skader skal noteres på fragtbrevet, med transportørens påtegning som accept. Såfremt du ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af dig.

Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Ved fejlagtige leverancer eller beskadigede varer, skal HandiGood kontaktes hurtigst muligt og inden 8 dage efter modtagelse af varerne. HandiGood tager kun imod reklamationer, der er fremsendt pr. e-mail og ledsaget af billeddokumentation af det beskadigede. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med HandiGood.

Varen sendes til:

HandiGood ApS
Lilleringvej 14B 8462 Harlev J
Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet samt henvise til fakturanummer.

Forbehold

HandiGood tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

Transport af rettigheder og forpligtelser

Oplysninger, der er givet til HandiGood, vil kun blive brugt internt. De vil ikke blive solgt eller givet videre til tredjepart.

Force Majeure

HandiGood er ikke ansvarlig for forsinkelse og/eller mangler, som skyldes omstændigheder udenfor HandiGoods kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, pandemier, brand og lign.

Værneting

Eventuelle tvister mellem kunden og HandiGood afgøres ved de danske domstole efter dansk ret med HandiGoods hjemsted som værneting.

Delvis ugyldighed

Skulle en bestemmelse i nærværende almindelige handelsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem dig og HandiGood være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

Klageadgang

Hvis du som kunde vil klage over dit køb, skal du kontakte:

HandiGood ApS
Lilleringvej 14B
8462 Harlev J
Danmark
CVR-nummer: 36408588
Telefonnr.: +45 22 78 30 40
E-mail: info@handigood.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – https://ec.europa.eu/odr

Persondatapolitik

Alle kunder giver samtykke til, at HandiGood indsamler virksomhedens almindelige oplysninger. Det drejer sig om følgende:

 • Firmanavn
 • Cvr-nr.
 • Adresse, postnr. og by
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Hjemmeside
 • Branche

Personoplysninger

Udover ovenstående almindelige virksomhedsoplysninger indsamler vi desuden oplysninger om den eller de personer, der repræsenterer virksomheden. Det drejer sig om:

 • Navn på kontaktperson
 • Kontaktpersonens telefonnr. og/eller mobilnr.
 • Kontaktpersonens e-mailadresse

De almindelige virksomhedsoplysninger samt personoplysninger, vi indsamler, vil blive opbevaret i en kundedatabase, som ligger i vores IT-system.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Som kunde hos HandiGood har vi som dokumentation brug for din virksomheds almindelige kontaktoplysninger samt de personoplysninger, som du repræsenterer virksomheden med. Alle oplysninger opbevares i vores IT-system.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til at opfylde den aftale, din virksomhed har indgået for at være kunde hos HandiGood.

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med levering af ordre

HandiGood samarbejder med flere forskellige fragtfirmaer som forestår fragt af ordre, og i den forbindelse videregiver vi både din virksomheds almindelige oplysninger og dine personoplysninger til fragtfirmaet med det formål, at de skal kunne servicere dig som kunde.

Når du registreres som kunde hos HandiGood, accepterer du samtidig, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 • At få adgang til og få ændret dine persondata
 • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til info@handigood.dk

 

Opdateret 10. April 2024