Høj kundetilfredshed

Hurtig levering

Køb nu, betal senere

3 års garanti

0 0

Dine rettigheder til hjælpemidler og forbrugsgoder:

En omfattende guide 

  

I vores samfund er adgangen til hjælpemidler og forbrugsgoder afgørende for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse værktøjer og ressourcer kan forbedre livskvaliteten betydeligt. Men hvad er dine rettigheder, og hvordan navigerer du i systemet? Lad os dykke ned i reglerne. 

  

Grundlæggende ret til støtte  

Ifølge § 112 er kommunalbestyrelser forpligtede til at yde støtte til hjælpemidler under visse betingelser. Denne støtte er rettet mod at: 

  

  1. Afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne.
  2. Lette den daglige tilværelse i hjemmet.
  3. Muliggøre udøvelse af et erhverv.

Forbrugsgoder 

Derudover dækker § 113 støtte til forbrugsgoder, som ikke normalt indgår i almindeligt indbo, hvis de opfylder betingelserne fra § 112, stk. 1. Dette kan inkludere specielle enheder eller tilpasninger, der er nødvendige for at tackle specifikke udfordringer relateret til en nedsat funktionsevne. 

  

Valg af leverandør og økonomisk støtte  

Du har ret til at vælge din leverandør af hjælpemidler og forbrugsgoder, men der er vigtige økonomiske overvejelser: 

  

– Hvis du vælger en anden leverandør end kommunens, kan du få refunderet udgifterne op til det beløb, kommunen selv kunne have erhvervet varen for. 

– For forbrugsgoder gælder, at hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et standardprodukt, med visse undtagelser for nødvendige merudgifter på grund af særlige behov. 

  

Ansøgningsproces 

Ansøgninger om støtte skal typisk indgives digitalt. I særlige situationer, hvor digital selvbetjening ikke er mulig, skal kommunen tilbyde alternative indgivelsesmetoder. 

  

Afgørelsestid og midlertidig støtte 

– Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse inden for fire uger under visse omstændigheder. 

– Der kan ydes midlertidig støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder til personer med midlertidigt nedsat funktionsevne. 

  

Social og boligstyrelsen logo

Handigood logo

Det økonomiske aspekt 

Forståelsen af det økonomiske aspekt er central, både hvad angår refusion og egenbetaling. For forbrugsgoder er der en nedre økonomisk grænse for, hvornår støtte kan ydes, og ofte dækkes 50 pct. af prisen på et standardprodukt. Ved særlige behov, som overstiger standardløsninger, kan kommunen dække de nødvendige merudgifter. 

  

Rådgivning og vejledning 

Det er anbefalet at søge rådgivning hos din kommunalbestyrelse for at få vejledning tilpasset din specifikke situation. De kan hjælpe med at klarlægge dine rettigheder og understøtte dig i processen med at ansøge om både hjælpemidler og forbrugsgoder. 

 

Din ret til hjælpemidler og forbrugsgoder er en vigtig del af det sociale sikkerhedsnet, designet til at sikre, at alle borgere har mulighed for at leve et fuldt og aktivt liv. Ved at forstå dine rettigheder og det tilhørende økonomiske landskab kan du bedre navigere i systemet og sikre, at du får den støtte, du har brug for.