Høj kundetilfredshed

Hurtig levering

Køb nu, betal senere

3 års garanti

0 0
Mand i kørestol

International dag for personer med funktionsnedsættelse

Fredag den 3. december dedikerer FN til mennesker verden over, der har en funktionsnedsættelse. Formålet er at oplyse offentligheden omkring aktuelle problemer, at mobilisere politisk vilje samt at hylde folk med funktionsnedsættelser og deres præstationer.

Der findes globalt 1 milliard mennesker med funktionsnedsættelser af fysisk eller mental karakter. 80% af dem lever i udviklingslande.

Aktuelle problemer inkluderer i særdeleshed Covid-19, der tydeliggør, at der ikke er lige adgang til sundhedsvæsenet. Derudover er der globale udfordringer med lige muligheder for uddannelse, sundhedsvæsenet og beskæftigelse, som FN arbejder med at ændre på.

FN arbejder overordnet set med strategier for at inkludere personer med funktionsnedsættelse i samfundet, strategier som de beskriver her.

FN afholder på dagen tre arrangementer, bl.a. et virtuelt arrangement, der handler om at reducere ulighed gennem teknologien. Du kan læse mere om det hele om på denne side:

Funktionsnedsættelse og handicap

Betegnelsen funktionsnedsættelse bruges som et overordnet begreb for helt eller delvist tab af kropslige eller mentale funktioner. Hvad den givne funktionsnedsættelse har af betydning, afgøres af et samspil mellem graden af funktionsnedsættelsen samt omgivelserne. Det vil eksempelvis sige, at en person, der sidder i kørestol, ikke nødvendigvis opfatter sin funktionsnedsættelse som en fysisk begrænsning, hvis der er ramper og elevatorer til rådighed på job/biblioteker o.a.

Derfor har det omkringliggende miljø stor betydning for, om personen oplever sin funktionsnedsættelse som et handicap. Handicap er altså noget dynamisk, noget som opstår i mødet med samfundet, når personen med en funktionsnedsættelse oplever denne som en begrænsning for at deltage i samfundet.

Et handicap defineres som en langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser dig i din hverdag. Det er det, som kaldes for det relationelle handicapbegreb, som bl.a. også benyttes af FN.

Derfor spænder årsagerne til funktionsnedsættelse over alt fra medfødte handicap og sygdomme til langvarige eller varige skader som følge af uheld og sygdom og kortvarige skader samt konsekvenser af aldring. Personer med funktionsnedsættelser indebærer mange forskellige mennesker, som indbyrdes ikke nødvendigvis har andet til fælles end, at de har nedsat funktion enten fysisk eller mentalt.

Danmark

I Danmark vurderer 27% i alderen 16-64 år, at de har fysisk handicap. Endnu flere må derfor berøres  af funktionsnedsættelser på et tidspunkt igennem livet.

Vi har fortsat problemer med tilgængelighed på uddannelser, arbejdspladser og i det offentlige rum. En række organisationer forsøger at gøre opmærksom på dette, bl.a. Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH).

I Handigood ønsker vi at bidrage til at fjerne begrænsninger for personer med funktionsnedsættelser. Vi har fokus på de små hverdagsrutiner, hvor Easy-Up tilbyder en hjælpende hånd til at fiksere ting, der skal stå fast, så du kan bruge dem med én hånd. Selvom du ikke altid har brug for hjælp til at fastholde og åbne genstande, kan det i perioder med lav energi være en fordel at bruge Easy-Up, således at du gemmer på energien til andre gøremål. Det er med til at gøre dig mere selvhjulpen, og dette øger livskvaliteten. Du er meget velkommen til at se produkterne i vores webshop, der både rummer forskellige hjælpemidler, der i særdeleshed er nyttige i køkkenet.